Agilist
Ärianalüüs
Pakume ärianalüüsi

Ärianalüüs on andmete ning väljatöötatud meetodite kasutamine põhjuste ja tagajärgede vaheliste seoste avaldamiseks. Ärianalüüs võimaldab näha ettevõtet laiemalt. Suurema osa firmade jaoks on tähtsaim näitaja kasum. Kõige lihtsamal kujul sõltub kasum toote või teenuse hinnast, müüdud kogusest ja kuludest. Seega nagu polekski kasumi suurendamiseks muud vaja teha kui tõsta hinda, suurendada kogust või vähendada kulusid. Samas on ettevõttega seotud erinevad huvigrupid nagu töötajad, kliendid, partnerid, konkurendid, riik jne, kes kõik omal moel mõjutavad ettevõtte heakäiku. Töötajate vähene motiveeritus, konkurentide edukas tootearendus ja turundus või klientide vähenemine teadmata põhjusel ei lase ettevõttel särada ja oma potentsiaali maksimaalselt ära kasutada. Järelikult sõltub kasum igal juhul nii finantsarvestuslikest kui ka huvigruppe ja protsesse analüüsivatest juhtimisarvestuslikest näitajatest. Seega olgem loovad ja vaadakem oma mikromaailma laiemalt.

Ärianalüüsi teenused
  • konsultatsioon
  • aruandlus
  • andmekaeve ja statistilised mudelid
  • ärimudelid